Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

Odwiedzając Naszą witrynę, powierzasz nam swoje dane, które przetwarzamy do konkretnych celów, ale zawsze z troską o ochronę Twojej prywatności. Niniejsza Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

Te informacje są dla Ciebie bardzo ważne. Zależy Nam abyś zapoznał się z tym dokumentem i oto Cię prosimy.

Niniejsza polityka prywatności, ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Ciebie, a jedynie informacją, w jakim zakresie i celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, które pozyskujemy na niniejszej stronie.


II. Informacja o administratorze danych

Administratorem danych osobowych jest Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie (02-460), ul. Gottlieba Daimlera 1 zgodnie z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ustawa o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)

Twoje dane osobowe, przetwarzane są w celu oraz na określonej przesłance legalności – wyrażenie zgody na przesyłanie newslettera zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Masz prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na poprawność przetwarzania danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo skontaktować się z nami wysyłając nam informację na adres e-mail kontakt@lenovozone.pl.

III. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora Danych wynika z:

1. Cel zbierania danych osobowych

Twoje dane osobowe zbieramy w jednym z poniżej definiowanych celów:

2. Zakres danych przetwarzanych w celach przeprowadzenia konkursu , obejmuje:

3. Możemy również przetwarzać zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z odwiedzaniem Naszej strony www (tzw. logi – adres IP, domena). Dane te służą Nam do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osobę fizyczną – użytkownika strony, a Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

4. Odbiorcy danych

Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, jeśli nie zaistnieje jedna z następujących okoliczności:

W Naszym imieniu stroną www zarządza administrator strony – FFW Communication sp. z o.o. sp. k

5. Zmiana celu przetwarzania

Nie przewidujemy, lecz nie możemy tego wykluczyć. Wiemy na pewno, że jeśli zmieni się cel przetwarzania Twoich danych to poinformujemy Cię o takiej sytuacji, abyś miał świadomość i mógł skorzystać z przysługujących Tobie praw.

IV. Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przesłanka:

V. Czas przetwarzania

Naszym celem jest ochrona Ciebie przed negatywnymi konsekwencjami przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu, staraliśmy się zoptymalizować czas przechowywania Twoich danych zebranych za pomocą strony www. Czas ten określiliśmy:

VI. Cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę www (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności, z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Naszą stronę www).

Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także okoliczności ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://lenovozone.pl/polityka-cookies

VII. Twoje prawa

Warto Abyś wiedział, jakie Masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

VIII. Bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce. W szczególności:

i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na Nasze potrzeby. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.

IX. Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług łącznie z wysłaniem odpowiedniego powiadomienia e-mail). Zachowujemy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nimi.

Nasza strona korzysta z plików cookies (ciasteczek), aby świadczyć dla naszych Użytkowników usługi na jak najwyższym poziomie. Zapoznaj się proszę z naszą polityką cookies. AKCEPTUJĘ